سلام ! به فروشگاه امواج خوش آمدید

تلفن: 44412186-011

پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

ادرس

مازندران، بابلسر جاده خط نو اجاکسر،خیابان امام خمینی، شرکت پلاستیک امواج.

تلفن

01144412182

ایمیل

amvaj.co2022@gmail.com

ادرس شرکت

مازندران، بابلسر جاده خط نو اجاکسر،خیابان امام خمینی، شرکت پلاستیک امواج.

 

 

ادرس ایمیل

amvaj.co2022@gmail.com

شماره تماس

01144412186